Plastový problém

15.6.2018

 

Problematika znečištění naší planety plasty je stále palčivější téma. Nedávná událost, kdy byla vylovena umírající velryba s mnoha kilogramy plastového odpadu v útrobách je jeden z mnoha důkazů, že situace se stává stále vážnější a již nyní vyžaduje opravdu razantní kroky.

Mnoho našich předchozích článků se tímto tématem zabývalo. Informovali jsme Vás například o zavedení daně na plastové tašky v Keni, kde jsou pod hrozbou vysokých pokut zakázány veškeré plastové obaly, nebo o vzniku plastových „ostrovů“ v oceánu, které tvoří nahromaděný plastový odpad a které mají už větší rozlohu než například Německo.

Nyní na stále kritičtější situaci upozorňuje i OSN, která ve své zprávě z Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) varuje před nedostatečnou recyklací a znečištěním plasty postihující celý svět.

„Pouze devět procent z devíti miliard tun plastů, které svět vyprodukoval, bylo recyklováno,“ píše se ve zprávě.

Rovněž zpráva uvádí, že nejvíce plastového odpadu v podobě obalů všeho druhu se vyprodukuje v Číně, hned poté v EU a třetí příčku obsadilo USA.

UNEP také navrhuje jaké opatření zavést v první řadě proti stále se zvyšujícímu množství plastového odpadu. Řešením by mělo být zavedení přísnějších poplatků a zákazů na používání plastových a polystyrenových obalů. Nyní již tyto zákazy praktikuje přes 60 zemí světa, uvádí zástupkyně UNEP Elisa Tondao.

Je nesporné, že problém s plastovým odpadem hned tak nezmizí a naopak se bude stále zhoršovat, pokud lidstvo nepodnikne potřebné kroky k nápravě. Ke zlepšení situace přitom může přispět každý z nás. Ač by to bylo krásné, těžko je reálně abychom všichni ihned vyrazili čistit pláže, ale stačí i mnohem méně. Například poctivé třídění plastů do určených kontejnerů. Už tím zvýšíme možnost použít plastový odpad znovu a tím se ho mnohem méně dostane do přírody, kterou by takový odpad dříve či později zničil.

I naše firma zajišťuje svým podnikáním recyklaci, protože právě obchod s plastovým regranulátem, tedy recyklovaným plastovým odpadem, je jednou z hlavních činností naší firmy. Jde přeci jen o budoucnost naší planety, našeho domova.

 

 

Rádi Vám vytvoříme individuální nabídku.
Stačí nám zanechat zde Váš kontakt.

Copyright © 2018-2016 ECT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena

Tvoříme s láskou. 4PROSTOR.cz