MODICEL

Je modifikační přísada vyrobená z modifikační přísady Licomont  BS 100 a celulozových vláken Scel 7 v poměru 40:60. Používá se k modifikování asfaltových směsí typu AKM na obalovně zejména  kombinaci se silničními asfalty většinou druhu 50/70. Dodává se ve formě granulí o délce ca.30 mm.

Účinky ve směsném pojivu: Snížení viskozity, nezhoršuje bod lámavosti, zvýšení bodu měknutí, zvýšení  přilnavosti pojiva ke kamenivu

Pracovní účinky v asfaltové směsi: Výrazné zvýšení zhutnitelnosti, možnost kratšího cyklu zpracování na stavbě

Zlepšení fyzikálně mechanických vlastností, vynikající odolnost proti vytváření trvalých deformací při pomalé a zastavující se dopravě a při vysokých teplotách, velmi dobré vlastnosti za nízkých teplot, odolnost proti únavě, omezení vzniku kontrakčních a únavových trhlin.

Dávkování: Modicel se dávkuje v poměru 7% z celkového pojiva, tj.ca. 4,5 kg na 1.000 kg záměsi SMA.

Rádi Vám vytvoříme individuální nabídku.
Stačí nám zanechat zde Váš kontakt.

Copyright © 2018-2016 ECT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena

Tvoříme s láskou. 4PROSTOR.cz