Konference Asfaltové vozovky

13.11.2017

 

Každé dva roky u nás probíhá mezinárodní Konference Asfaltové vozovky, organizovaná Sdružením pro výstavbu silnic a Českou silniční společností (sekce Asfaltové vozovky). Tento rok se akce uskuteční ve dnech 28-29. listopadu v Kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích. Organizaci akce zajišťuje pražská firma PRAGOPROJEKT, a.s.

Sdružení pro výstavu silnic vzniklo 1. dubna 1981. Dnes má 51 členů, z toho dva čestné – pražské ČVUT (FSv, katedra silničních staveb) a brněnské VUT (FAST, Ústav pozemních komunikací). Dosah SVS je vskutku ohromující – zabývají se výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a ostatních souvisejících staveb, některé členské firmy také projektují dálnice a silnice, zabývají se inženýrskou a poradenskou činností, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení, a dokonce i servisní činností.
Česká silniční společnost je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Základ jejich činnosti tkví v práci poboček a nejrůznějších odborných sekcí.

 

Na Konferenci Asfaltové vozovky, organizované těmito firmami, se scházejí nejen odborníci, zabývající se technickými záležitostmi a odborným výzkumem, ale také ti, pro které je výstavba silnic, dálnic a ostatních staveb důležitá z obchodního hlediska. Jako příklad můžeme uvést naši firmu (což znamená, že pokud na konferenci zavítáte, zcela jistě se tam s námi setkáte 🙂 ).

Pokud byste si chtěli poslechnout některé přednášky z minulých let, abyste tak získali lepší vhled do tématiky, probírané na konferenci, stačí zadat do YouTube vyhledávače „Konference asfaltové vozovky“. Je tam hned několik přednášek, které by vás mohly zajímat. V roce 2015 dokonce na konferenci proběhl křest odborné publikace Pokládka hutněných asfaltových směsí.

 

Jak jsme již psali v jiných příspěvcích, do asfaltů dodáváme aditiva, která pomáhají udržovat asfaltový kryt nepoškozený (ať se jedná o chemické či mechanické poškození nebo přírodní procesy, které mohou kvalitu silnice velmi ovlivnit). I díky našim materiálům tedy můžete cestovat bezpečněji.

 

Závěrem se můžeme pochlubit tím, že na zmíněné pražské ČVUT jsme pravidelnými hosty. V rámci přípravy a zpracování diplomových prací místní studenti vypracovávají projekty, ve kterých používají právě naše aditiva do asfaltů. V tomto ohledu se tedy dokonale spojuje teorie s praxí – my poskytneme materiál pro diplomovou práci a zpět dostaneme know-how a znalosti, které nám umožní lépe pracovat se zákazníky, odebírajícími naše suroviny.

Rádi Vám vytvoříme individuální nabídku.
Stačí nám zanechat zde Váš kontakt.

Copyright © 2018-2016 ECT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena

Tvoříme s láskou. 4PROSTOR.cz